IDEA

IDEA 16.001

Phân tích và sử dụng các tập tin dữ liệu
Người dùng đánh giá
3.7  (43 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
16.001.06 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
CaseWare International Inc.
Đọc dữ liệu tập tin, phân tích chúng, chiết xuất từ các mẫu và thao túng họ. Làm việc với dữ liệu từ máy tính, máy tính lớn, in báo cáo, vv.
Làm cho ông tiến hành kiểm toán diễn
With IDEA là chức năng mạnh anh có thể sửa màn trình diễn của ông và đưa anh có khả năng. Được thiết kế bởi auditors cho auditors.
Phát hiện gian lận
IDEA là tự do-hình Tìm kiếm hàm là chỉ có một lý do tại sao IDEA là con cờ quyền lực nhất, hoàn toàn phân tích dữ liệu phần mềm sẵn sàng để hỗ trợ ông trong phát hiện gian lận.
Tăng giá trị của mình
Anh biết thế nào là kế hoạch và hành một kiểm toán. Để IDEA giúp cậu có thêm việc làm trong khoảng thời gian ít hơn. IDEA có một tổ hợp chức năng và tính năng, không thể tìm được ở bất cứ đâu khác sản phẩm, để giúp cậu làm nhiều hơn efficiently, những và thêm giá trị đối với tổ chức của các cô nếu các khách hàng.
Anh không phải là một kỹ thuật chuyên gia
IDEA có thể dùng tài chính auditors cũng như IT auditors. Một sự kết hợp của nhiều HTML-dựa Giúp, Informative User Guide với & hướng dẫn, "IDEAassistants" — các pháp sư cho chìa khóa chức năng, Windows-chuẩn tính năng như Right Click và Kéo và Thả, cộng thêm một cẩn thận thiết kế dùng diện cho học và dùng một cơn gió nhẹ thôi.
Chính tính năng:
- Tạo ra một kỷ lục của tất cả các thay đổi một tập tin (cơ sở dữ liệu và maintains một kiểm toán đường hay là chú ý của tất cả các hoạt động, kể cả người nhập và mỗi kiểm toán kiểm tra, mang theo trên cơ sở dữ liệu. Mỗi mục là lượt với các người dùng ID từ Windows đăng nhập.
- Cho phép nhập và xuất dữ liệu vào một đàn định dạng, kể cả định dạng cho lớn máy chủ máy tính và tính toán phần mềm. Có thể đọc và tiến trình hàng triệu hồ sơ trong vài giây. Không có giới hạn trong số hồ sơ đó IDEA có thể xử lý.
- So sánh được, gia nhập, appends, và kết nối khác liệu khác từ các nguồn.
- Extracts đặc biệt transactions, để nhận diện các khoảng trống (thí dụ như, trong một kiểm tra số mã), hay ngày.
- Hồ sơ, dữ liệu bị summarizing, stratifying, hay già...... những tập tin
- Tạo ra hữu ích hồ sơ số tự động.
- Hiển thị các dữ liệu và kết quả của các bạn cách đồ họa.
- Tạo mẫu vật bằng vài khác việc thử phương pháp.
Thông tin được cập nhật vào: